Ako funguje tepelné čerpadlo

Čo je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo patrí medzi ekologické, moderné a najefektívnejšie zdroje tepla. Ide o úspornú technológiu, ktorá primárne využíva alternatívne zdroje energie ako vzduch, vodu, zem či odpadové teplo. Po tepelnom čerpadle dnes siaha čoraz viac domácností, pričom jeho využitie je rôznorodé. Najčastejšie sa používa na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody v domoch, avšak dobre slúži aj na chladenie. V kombinácii s vhodnými distribučnými elementmi tepla dokáže zabezpečiť tepelnú pohodu a vysokú energetickú úsporu. Jeho ďalšou výhodou je nízka produkcia CO2. V závislosti od svojho výkonu dokáže vyprodukovať z 1kWh elektrickej energie približne 4 - 5kWh tepelnej energie, pričom dokáže byť funkčné už od -20°C.

tepelné čerpadlo rodinný dom

 

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo funguje ako chladnička, avšak v obrátenom režime. Jeho hlavnými časťami sú výparník na vonkajšej jednotke, kompresor a kondenzátor na vnútornej jednotke. Chladivo, ktoré cirkuluje v tepelnom čerpadle, získava teplo z okolitého vzduchu, zeme alebo z vody. To, samozrejme, závisí od typu tepelného čerpadla. Následne začne vo výparníku vrieť. Kompresor nasaje chladivo v plynnom skupenstve, kde sa stlačí na vysoký tlak a teplotu. Potom horúce prúdi ku kondenzátoru, kde sa kondenzačné teplo odovzdá do vykurovacieho systému. Celý proces sa opakuje, až sa ochladením zmení skupenstvo chladiva.

ako funguje tepelné čerpadlo

 

Princíp fungovania tepelného čerpadla

Ako je možné, že tepelné čerpadlo dokáže vyrobiť teplo aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách alebo dokonca pri teplotách pod bodom mrazu? Princíp fungovania tepelného čerpadla je jednoduchý. Množstvo energie vo vonkajšom prostredí je prakticky nevyčerpateľné. Avšak nemá vždy želanú teplotu. Vďaka kompresoru sa jeho teplota dokáže zvýšiť na požadovanú úroveň až +70°C.

 

Chcem tepelné čerpadlo

 

 

AKÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ EXISTUJÚ?

Poznáme štyri základné typy tepelných čerpadiel: 

 

Najpopulárnejšie
Vzduch - Voda

Vzduch - Vodas


Najrozšírenejším typom a v súčasnosti najvyužívanejším spôsobom z hľadiska investičných nákladov je tepelné čerpadlo Vzduch – Voda, ktoré odoberá teplo priamo z vonkajšieho vzduchu. Následne ho využíva na ohrev vody vo vykurovacom systéme alebo v zásobníku na teplú vodu. Tento typ čerpadla je vhodný pre rodinné domy, ktorých pozemok nepostačuje pre tepelné čerpadlo s plošným kolektorom.

Najekonomickejšie  

Vzduch - Vzduch

Vzduch - Vzduch


Tepelné čerpadlo Vzduch – Vzduch funguje na princípe klasickej klimatizácie. Okrem chladenia môže pracovať aj obrátene na účely vykurovania. Tento typ tepelného čerpadla je cenovo veľmi výhodný a vhodný najmä do starších domov, ktoré si vyžadujú zložitú a nákladnú rekonštrukciu. Jeho prevádzka si nevyžaduje budovanie teplovodnej vykurovacej sústavy.

 

 

Zem - Voda

Zem - Voda


Tepelné čerpadlo Zem - Voda získava teplo zo zeme vo vrte alebo zo záhrady, kde sú uložené plastové hadice naplnené nemrznúcou zmesou. Tento typ tepelného čerpadla prináša úsporu elektriny až o 30% v porovnaní so vzduchovými tepelnými čerpadlami. Je vhodné predovšetkým na miestach, kde priemerná zimná teplota klesá pod 3°C.

 

Voda - Voda

Voda - Voda


Tepelné čerpadlo Voda - Voda získava teplo zo studne alebo z tepelného vrtu. Voda je čerpaná zo studne do výmenníka a po ochladení sa vracia späť do zeme. Tento typ čerpadiel dosahuje najvyššie vykurovacie faktory a môže tiež slúžiť na spätné využitie odpadového tepla v technologických priestoroch.

TRENDY V OBLASTI TEPELNÝCH ČERPADIEL

Dopyt po tepelných čerpadlách na Slovensku posledné roky rastie. Súvisí to najmä so stúpajúcimi cenami elektriny, s neistotou spojenou s dodávkami plynu i s rastúcimi možnosťami štátnych dotácií na obnoviteľné zdroje energie.

tepelné čerpadlo pri dome

Záujem o tepelné čerpadlá v domácnostiach rastie

V Európe sa každoročne predá čoraz viac tepelných čerpadiel. Očakáva sa, že ich počet do roku 2030 narastie zhruba na 1,2 milióna. Napriek tomu nárast využívania obnoviteľnej energie zaostáva za cieľmi, ktoré si stanovila Európska únia. Na Slovensku máme tiež čo dobiehať.

 

Chcete tepelné čerpadlo? Požiadajte si o dotáciu

V roku 2021 sa u nás predalo 65 000 kusov tepelných čerpadiel, čím podiel Slovenska vychádza 2,9%. Vďaka štátnym dotáciám by si malo tepelné čerpadlo nainštalovať ďalších takmer 5000 domácností. Mnohé si ich volia ako vhodnú alternatívu najmä do nových rodinných domov. Pribúdajú však aj domácnosti, ktoré sa rozhodli obnovovať a rekonštruovať svoje staršie domy aj vďaka Plánu obnovy.

Cieľom únie je do roku 2030 zvýšiť podiel obnoviteľnej energie zo 40% na 45%, pričom na energetickú efektívnosť a tepelné čerpadlá je určených až 56 biliónov eur. Podiel tepelných čerpadiel v Európe využívajúci zdroj tepla ako vzduch, zem a voda sa mení podľa jednotlivých krajín a ich teplotných podmienok. Najviac tepelných čerpadiel dnes možno nájsť v severských európskych štátoch, po nich nasledujú krajiny južnej Európy a napokon štáty strednej Európy.

tepelné čerpadlo vzduch voda

Slováci preferujú tepelné čerpadlá vzduch/voda

V Európe dominuje najmä predaj tepelných čerpadiel typu Vzduch - Vzduch a Vzduch - Voda. Podiel tepelných čerpadiel Vzduch - Vzduch predstavuje 38 percentný podiel a tepelné čerpadlá Vzduch - Voda, ktoré vykurujú celoročne, majú podiel až 45%.

Na Slovensku rastie záujem najmä o tepelné čerpadlá Vzduch - Voda. Kopírujeme tak trend podobný v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku alebo Nemecku, kde počet tepelných čerpadiel v domácnostiach naďalej rastie. V severských a južných krajinách zasa vedú tepelne čerpadlá Vzduch - Vzduch, ktoré vykurujú celoročne do vonkajšej teploty -15°C. Ich výhodou tiež je, že sú lacnejšie a vhodné na rekonštrukcie domov bez hydronického systému.

Riešením sú aj tepelné čerpadlá na prípravu teplej sanitárnej vody

Ako výborné riešenie sa dnes ukazujú tepelné čerpadlá na prípravu teplej sanitárnej vody. Počet inštalácií týchto čerpadiel narástol v roku 2021 až na 33%, pretože prinášajú okamžité úspory najmä pri rekonštrukciách s tepelnými čerpadlami Vzduch - Vzduch. Takáto kombinácia vynikajúco rieši vykurovanie i prípravu teplej vody. Nemožno sa preto čudovať, že domácnosti o ňu prejavujú čoraz väčší záujem.

 

Chcem tepelné čerpadlo