Nový zdroj tepla v rodinnom dome v Liptovskom Mikuláši

Inštalácia nového zdroja tepla: monoblokové tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERMplus - systému VZUDCH/VODA

 

Základné údaje

  • Rodinný dom Liptovský Mikuláš
  • Realizácia: október 2020
  • Podlahová plocha: 270 m2
  • Rok výstavby: 1972
  • Materiál: tehla – nezateplený
  • Okná: plastové 3 – komorové
  • Strecha: nezateplená
  • Tepelná strata: 16 kW pri -15°C
  • Budova nemá energetický certifikát
   

 

Nový zdroj tepla: monoblokové tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERMplus VWL 125/6 A 400V - systému VZUDCH/VODA

 

Typchladiva: R290 ( prírodný propán)  – GWP 3

Náplň: 1,3 kg

Kompresor: špirálový

Parametre: min/max v.konA7/W35 5,4/14,0 kW
  A2/W35 (EN 14511) 5,9 kW   COP 4,6
  výkon pri A-7/W35 (EN 14511) 12,2 kW   COP 2,7
  chladiaci výkon  A35/W18 10,8 kW   EER 4,6

 

Akustický výkon EN 12102, EN 14511 LWA, A7/W35:    59 dB(A)

SCOP (sezónne COP pri priemernej klíme -W35):  4,95

Min. /max. výstupná teplota režim kúrenie:  20/75 °C

Min. /max. teplota vzduchu, režim kúrenie/ ohrev TV:  -25 / 43 °C 

 

Vykurovací systém: panelové riadiátory - pôvodné (cca výmena v roku 2001)

Teplotný spád: 65/55 °C

Pôvodný zdroj tepla:  elektrokotol + kotol na tuhé palivo (brikety, kusové drevo a koks)

Pôvodný ohrev teplej vody:  200 l závesný elektrický ohrievač (2 kW špirála)

 

 

Pôvodné/nové prevádzkové náklady:

Elektrika:

odpočty k 1.2. NT  Zálohové platby (celková cena) Nedoplatok(+)/ preplatok (-)
2015 8891 kWh    
2016 21 085 kWh    
2017 16 387 kWh    
2018 20 016 kWh 224 € (2 464 €) -231,03€
2019 16 580 kWh 226 € (2 156 €) -153,88€
2020 16 766 kWh namonté TČ v 1.11.2020  
2021 14 332 kWh 229 € (2 519 €) -402,05€

 

Za rok 2019 – tuhé palivo

Koks – 15 m3 cca 460 €
Drevo (1 príves – 0,5 m3) cca 80 €
Brikety cca 160 €
Spolu  700 €

  

Náklady spolu tuhé palivo a elektrika v roku 2019    2 703 €

Náklady v roku 2021 (len tepelné čerpadlo)  2 117 €

Priemerné SCOP za 2 roky prevádzky:       4,2

 

Rozdiely a benefity po namontovaní tepelného čerpadla:

+ bez obslužná prevádzka

+ zvýšenie teploty v dome z +18°C na +21°C = zvýšený komfort

+ nižšie prevádzkové náklady

+ menej emisí (prachu a dymu)